SJÖSÄTTER DRÖMSOMRAR

Nutida båtmäkleri specialiserat på exklusiva motorbåtar

Båtar till salu

Flipper 880 ST

Flipper 880 ST

Flipper 670 DC

Flipper 670 DC

Delta 26 Open

Delta 26 Open

Yacht for sale: Delta 54 (2017)

Delta 54 IPS

Tiara 2900 Coronet 2007

Tiara 2900 Coronet

FÖR DIG MED HÖGRE KRAV

NUTIDA BÅTMÄKLARE

Thudén Stockholm är aktören för dig som vill köpa eller sälja motorbåt och vill anlita en professionell och nutida aktör med rätt kompetens, ett modernt tillvägagångssätt och ett genuint intresse i våra intressenters båtaffärer.

Vår ambition är att leda branschens utveckling och att samtidigt förändra bilden av en båtmäklare.

– Välkommen till nya tidens båtförmedling

VÅR MISSION

LYCKADE BÅTAFFÄRER

En båtaffär är för de flesta en av de största privata affärer som görs i livet.

Båtar är starkt förknippade med sommar, frihet och härlig tid tillsammans med de som betyder mest. Det kan göra att båtaffärer känns extra viktiga och ibland rentav känslosamma.

I en båtaffär ingår många delar, intressen och risker, så för att det ska bli lyckat krävs en aktör med rätt kompetens, engagemang och fingertoppskänsla för just båtaffärer.

Kontakta oss så berättar vi mer

EN BÅTAFFÄR

VAD VI GÖR

De många och ibland komplicerade moment som ingår i en båtaffär kan vara svårt för en oinvigd att förutse eller förstå nyttan av.

En av de största nyttorna med vår roll, är vårt tudelade intresse, i både säljare och köpare. Det är en förutsättning för en schysst affär och som minimerar risker och friktion.

Vi har, utöver ett prestationskrav från säljare och vilja att leverera mot densamma, likväl ett intresse i vår köpare som ger incitament för transparens och kundnöjdhet. Ur vårt perspektiv är vår roll och tvådelade intresse, en förutsättning för att kunna skapa bästa förutsättningarna för en så bra båtaffär som möjligt, för alla inblandade parter.

Exempel på några av de moment som ofta ingår i en förmedlingsprocess är:
Besiktning, marknadsanalys, värdering, reparationer, reklamationshantering, styling, fotografering, koordinering, annonsering, marknadsföring, nätverkande, visningar, provkörningar, inbytesvärdering, finansieringsförslag, försäkringsoffertering, avtalande, transaktionskoordinering, överlåtelse, genomgång, efterköpsvård, m.m.

OBJEKT TILL SALU JUST NU

MOTORBÅTAR

BÅTKÖPSKONSULTERING

ATT KÖPA BÅT

Att köpa en begagnad båt är alltid en viss risk för dig som köpare, framförallt om det görs privat, en oerfaren säljare kan ha en annan syn på hur försäljningen av den här typen av varor bör gå till.

Det är heller inte ovanligt att säljaren är omedveten om sin egna båts tveksamheter och/eller defekter, det i kombination med ett vagt intresse i att alla delar i affären ska bli bra för dig som köpare – ger det rum för tråkigheter.

Ni som ska köpa båt vill troligen minimera era risker och samtidigt optimera förutsättningarna för att affären i sig ska bli så gynnsam som möjligt.

För att skapa bästa förutsättningar för ett båtköp krävs rätt erfarenhet, kompetens, kontaktnät, engagemang och märkesobundenhet.

I denna tjänst drar du nytta av ovan nämnt genom att låta oss konsultera dig under delar eller hela köpprocessen, där vi ser till era intressen först.

Kontakta oss så berättar vi mer

Flipper_760